Informacje o kancelarii

Witamy na stronie komornika sądowego Pawła Piotrowskiego.

Znajdą tu Państwo podstawowe informacje o kancelarii i zasięgu działania, wzory wniosków egzekucyjnych, obwieszczenia o licytacji i inne przydatne informacje.

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w  Zwoleniu Paweł Piotrowski jest komornikiem właściwym miejscowo dla miejscowości:

Zwoleń oraz gmin: Gózd, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi działalność komorników sądowych są:

  • Kodeks postępowania cywilnego,
  • Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników,
  • Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882; ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika spoza właściwości (na podst. art. 8 ust. 5 ukse) powinien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882; ze zm.).

 

Uwaga!

W związku z pojawiającymi się ostatnio fałszywymi ogłoszeniami na portalu ogłoszeniowym www.tablica.pl oświadczamy, że kancelaria nie publikuje na tym portalu żadnych ogłoszeń o sprzedaży zajętego mienia.